ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ

number-3

ຫຼັກການຂອງວິສາຫະກິດ

ຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈໄດ້, ບັນລຸໄຊຊະນະ

number-1

ປັດຊະຍາທຸລະກິດ

ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສ້າງວຽກງານໃຫຍ່ດ້ວຍກັນ, ແບ່ງປັນການເກັບກ່ຽວ

number-2

ປັດຊະຍາການຄຸ້ມຄອງ

ວ່ອງໄວ, ພິຈາລະນາ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

number-4

ວັດທະນະທໍາຄວາມປອດໄພ

ຄວາມສະຫງົບມີຢູ່ໃນ ຄຳ ເວົ້າແລະການກະ ທຳ

shuzi

ວັດທະນະ ທຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ການປັບປຸງແມ່ນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ